Sana Akin Ka Na Lang

50 0 1

She is an ordinary girl who only want to find her one true love…mahirap ba yon? For Stephanie, it is. Kung ang hinahanap niya ay yung 10000 volts na kilig kagaya kung paano nai de describe sa mga nababasa niyang story sa novel at napapanood sa movies… An Edward to his Bella, a Romeo to his eternal and undying Juliet—- At yung para kay Stephanie ay….nasaan nga ba? Until she woke up one day, and find herself falling for Dominic….yung kaasaran niyang si Nic . Oh! Cannot be, tili ng isang bahagi ng utak niya. Not with the devilish and the most womanizer in town buddy of hers! Not with him! Never! No way! She’ll jump herself towards an endless cliff kesa ma in love sa lalaking iyon. Because, she will be heartbroken the very first minute she admits she is in love with him. Because, no one can ever own the heart of Dominic Rafael Saadvera. Matagal na iyon na nakalaan para sa iba…

completed
96
completed
176
ongoing
101
ongoing
73
completed
84
completed
129
upcoming
21
upcoming
36
completed
181
completed
110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Flag Counter

NEW
  ... by Free-Counters.org